Informații juridice


1. Prezentarea site-ului web

În conformitate cu articolul 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului MULTIPÔLE sunt informați cu privire la identitatea diferitelor părți implicate în crearea și monitorizarea acestuia:


Proprietarii

Societatea MULTIPÔLE
4 rue du gatineau 85270 Saint Hilaire de Riez
02 51 68 86 69

  • Forma juridică: SAS
  • Capital social: 100 000 EUR
  • NUMĂR SIRET: 810 251 785 00020
  • Cod NAF sau APE: 7820Z
  • Director de publicație: Alain MILLET


Crearea site-ului web

Agenția B17 Communications
19, rue du lieutenant Augé
44230 Saint-Sébastien/Loire
Tél. 02 40 89 78 74


Găzduire

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Tél. 1007


Credite foto

Shutterstock – MULTIPÔLE


2. Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite

Utilizarea site-ului MULTIPÔLE implică acceptarea integrală a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment și, prin urmare, utilizatorii site-ului MULTIPÔLE sunt sfătuiți să le consulte periodic.
Acest site este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea, MULTIPÔLE poate decide să întrerupă site-ul în scopuri de mentenanță tehnică, caz în care MULTIPÔLE se va strădui să informeze utilizatorii în prealabil cu privire la datele și orele intervenției.
Site-ul MULTIPÔLE este actualizat în mod regulat de către MULTIPÔLE.
În mod similar, mențiunile legale pot fi modificate în orice moment: acestea sunt totuși obligatorii pentru utilizator, care este invitat să se refere la ele cât mai des posibil pentru a le citi.


3. Descrierea serviciilor furnizate

Site-ul MULTIPÔLE are ca scop furnizarea de informații privind toate activitățile societății.
MULTIPÔLE se străduiește să furnizeze pe site-ul web informații cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, nu poate fi considerată responsabilă pentru eventualele omisiuni, inexactități sau deficiențe de actualizare, fie că acestea sunt din vina sa, fie din vina partenerilor terți care îi furnizează aceste informații.

Toate informațiile furnizate pe site-ul web MULTIPÔLE sunt oferite doar în scop informativ și pot fi modificate. În plus, informațiile de pe site nu sunt exhaustive. Acestea sunt oferite sub rezerva modificărilor care au fost efectuate de la punerea lor în linie.


4. Limitări contractuale privind datele tehnice

Site-ul web utilizează tehnologia JavaScript.
Site-ul web nu poate fi considerat responsabil pentru niciun prejudiciu material care rezultă din utilizarea site-ului web. În plus, utilizatorii site-ului se angajează să acceseze site-ul utilizând echipamente recente, fără viruși și cu un browser actualizat, de ultimă generație.


5. Proprietatea intelectuală și contrafacerea

MULTIPÔLE este titularul drepturilor de proprietate intelectuală sau deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, în special textele, imaginile, grafica, logo-urile, pictogramele, pictogramele, sunetele și software-ul.
Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare sau adaptare a tuturor sau a unei părți din elementele site-ului, indiferent de mijloacele sau procedeele utilizate, este interzisă fără autorizația prealabilă scrisă a MULTIPÔLE.
Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care acesta le conține va fi considerată ca fiind constitutivă de contrafacere și va fi urmărită în conformitate cu dispozițiile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul francez al proprietății intelectuale.


6. Limitări de răspundere

MULTIPÔLE nu poate fi considerată responsabilă pentru daunele directe sau indirecte cauzate echipamentului utilizatorului în momentul accesării site-ului MULTIPÔLE și care rezultă fie din utilizarea unui echipament care nu corespunde specificațiilor indicate la punctul 4, fie din apariția unui bug sau a unei incompatibilități.
De asemenea, MULTIPÔLE nu poate fi considerată responsabilă pentru daunele indirecte (cum ar fi pierderea de piață sau pierderea unei oportunități) care rezultă din utilizarea site-ului MULTIPÔLE.

Utilizatorii au la dispoziție zone interactive (posibilitatea de a pune întrebări în zona de contact). Societatea MULTIPÔLE își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut postat în această zonă care contravine legislației aplicabile în Franța, în special dispozițiilor referitoare la protecția datelor. Dacă este cazul, MULTIPÔLE își rezervă, de asemenea, dreptul de a angaja răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul mesajelor cu caracter rasist, insultător, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografii etc.).


7. Legislația și jurisdicția aplicabile

Orice litigiu legat de utilizarea site-ului MULTIPÔLE este supus legislației franceze. Numai instanțele din jurisdicția Curții de Apel de la sediul social al societății MULTIPÔLE sunt competente să judece orice litigiu legat de utilizarea site-ului.